Dự báo sản lượng dầu mỏ khu vực ngoài OPEC năm 2021 tăng

Dự báo sản lượng dầu mỏ khu vực ngoài OPEC năm 2021 tăng

Sản lượng dầu mỏ khu vực ngoài OPEC năm 2021 dự báo tăng khoảng 0,81 triệu thùng/ngày, đạt trung bình 63,76 triệu thùng/ngày. Những nước đóng góp vào tăng trưởng nguồn cung trong năm 2021 dự kiến là Canada, Mỹ, Na Uy và Brazil.
 

Sản lượng dầu mỏ khu vực ngoài OPEC năm 2021 dự báo tăng khoảng 0,81 triệu thùng/ngày, đạt trung bình 63,76 triệu thùng/ngày. Những nước đóng góp vào tăng trưởng nguồn cung trong năm 2021 dự kiến là Canada, Mỹ, Na Uy và Brazil.

Mỹ: Giá dầu phục hồi đã thúc đẩy các công ty dầu lửa của Mỹ tăng số giàn khoan hoạt động. Theo số liệu từ công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, trong tuần kết thúc vào ngày 21/8, số giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ - một chỉ số báo về sản lượng dầu tương lai – tăng 8 lên 405 giàn, cao nhất kể từ tháng 4/2020.
Sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2021 được dự báo giảm 0,07 triệu thùng/ngày so với năm 2020, đạt mức trung bình 11,21 triệu thùng/ngày. Sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ dự báo năm 2021 sẽ tăng 30 nghìn thùng/ngày lên mức trung bình 5,44 triệu thùng/ngày.
Lượng dầu thô trên đất liền dự kiến giảm 0,14 triệu thùng/ngày xuống trung bình 2,24 triệu thùng/ngày. Đến năm 2022, sản lượng của các công ty dầu đá phiến Mỹ được dự báo tăng khoảng 500.000 - 1,3 triệu thùng/ngày.
Canada: Sản lượng dầu mỏ của Canada trong tháng 6/2021 tăng 0,34 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 5,56 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu thô tổng hợp trong tháng 6/2021 tăng 128 nghìn thùng so với tháng trước, lên 1,19 triệu thùng/ngày. Sản lượng nhựa đường tăng 123 nghìn thùng/ngày lên 1,91 triệu thùng/ngày vào tháng 6/2021. Sản lượng dầu thô truyền thống tăng 74 nghìn thùng, đạt 1,26 triệu thùng/ngày. Sản lượng NGL tăng 16 nghìn thùng/ngày đạt 1,16 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2021.
Nguồn cung dầu của Canada dự kiến đạt 5,5 triệu thùng/ngày trong quý 3, quý 4 ở mức 5,6 triệu thùng/ngày. Trong năm 2021, nguồn cung được dự báo sẽ tăng 0,28 triệu thùng/ngày so với năm 2020, đạt trung bình 5,61 triệu thùng/ngày.
Nga: Sản lượng dầu mỏ của Nga trong tháng 7/2021 tăng 0,04 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 10,75 triệu thùng/ngày, tăng 1,1 triệu thùng/ngày so với tháng 7/2020. Dự báo năm 2021 đạt trung bình 10,78 triệu thùng/ngày, tăng 0,19 triệu thùng/ngày so với năm 2020.
Na Uy: Sản lượng dầu thô của Na Uy trong tháng 6/2021 tăng 12 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, đạt 1,67 triệu thùng/ngày. Sản lượng NGL và khí ngưng tụ tăng 24 nghìn thùng/ngày trong tháng 6/2021 so với tháng liền trước, đạt 0,21 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu mỏ tăng 0,04 triệu thùng/ngày lên mức trung bình 1,88 triệu thùng/ngày. Dự kiến năm 2021, sản lượng dầu mỏ đạt trung bình đạt 2,10 triệu thùng/ngày, tăng 0,10 triệu thùng/ngày so với năm 2020.
Brazil: Sản lượng dầu thô của Brazil trong tháng 6/2021 giảm 30 nghìn thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 2,90 triệu thùng/ngày.
Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Brazil gồm cả nhiên liệu sinh học giảm 0,17 triệu thùng/ngày đạt trung bình 3,58 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2021. Năm 2021 sản lượng nhiên liệu lỏng dự báo đạt 3,75 triệu thùng/ngày, tăng 80 nghìn thùng/ngày so với năm 2020.
Trung Quốc: Sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc trong tháng 6/2021 tăng 50 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 4,32 triệu thùng/ngày, tăng 0,14 triệu thùng/ngày so với tháng 6/2020 và dự kiến trong tháng 7/2021 tăng 20 nghìn thùng/ngày, đạt 4,29 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô tháng 6/2021 tăng 46 nghìn thùng/ngày, đạt 4,06 triệu thùng/ngày.
Các công ty Trung Quốc tăng đầu tư theo chiến lược đã hoạch định để nâng sản lượng dầu trong nước. Năm 2020 Trung Quốc là một trong số ít quốc gia cho thấy nguồn cung dầu tăng 0,07 triệu thùng/ngày so với năm 2019, bất chấp đại dịch Covid-19. Dự báo năm 2021, sản lượng dầu mỏ sẽ tăng 0,12 triệu thùng/ngày so với năm 2020, đạt 4,24 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu mỏ khu vực ngoài OPEC năm 2021 dự báo tăng khoảng 0,81 triệu thùng/ngày, đạt trung bình 63,76 triệu thùng/ngày. Những nước đóng góp vào tăng trưởng nguồn cung trong năm 2021 dự kiến là Canada, Mỹ, Na Uy và Brazil.

Nguồn: VITIC/Opec

Đọc nhiều trong tuần

Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng
Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng

Giá dầu phiên chiều 10/9 tăng, do các dấu hiệu nguồn cung thắt chặt ngày càng tăng trên thị trường Mỹ, sau khi cơn bão Ida tấn công làm giảm sản lượng, mặc dù cả hai loại dầu đ…