Dự báo sản lượng và xuất nhập khẩu thịt lợn của Canada năm 2022

Dự báo sản lượng và xuất nhập khẩu thịt lợn của Canada năm 2022

Dự báo, năm 2022 sản lượng lợn của Canada sẽ giảm 2% sau khi tăng trưởng nhẹ vào năm 2021; Số lượng lợn nái dự kiến sẽ tăng so với năm 2021.
Dự báo, năm 2022 lượng lợn giết mổ tại Canada sẽ tăng 50.000 con, xuất khẩu sẽ giảm 8% (sau khi tăng 13% trong năm 2021) do Canada gần đây đã xảy ra tình trạng tranh chấp lao động ở miền Đông Canada, làm gián đoạn sản suất trong hơn 4 tháng, dẫn đến số lượng lớn công nhân đã chuyển sang Mỹ làm việc.

Lượng lợn giết mổ tại Canada từ năn 2017 - 2021

Mặc dù lượng giết mổ tăng, nhưng sản lượng thịt lợn năm 2022 của Canada vẫn được dự báo sẽ giảm 2% do ảnh hưởng COVID-19 và do tranh chấp lao động sẽ làm giảm công suất. Tiêu thụ nội địa năm 2022 dự báo chỉ tăng nhẹ 1% so với năm 2021.
Nhập khẩu thịt lợn của Canada năm 2022 dự báo tăng 4% sau khi giảm 5% trong năm 2021, do sản lượng giảm và nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Canada tăng, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Mỹ.
Xuất khẩu thịt lợn của Canada năm 2022 sẽ duy trì ổn định sau khi tăng trưởng 1% vào năm 2021 do nhu cầu trên thế giới giảm và tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) đang diễn ra ở một số nước. Theo báo cáo của USDA, hơn 60% sản lượng thịt lợn của Canada trước đây đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng hiện nay đang bị đình chỉ do phát hiện COVID-19 trong các nhà máy giết mổ, hiện một số nhà máy đang chờ đủ điều kiện để nối lại xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nguồn: VITIC/pig333

Đọc nhiều trong tuần