Indonesia: Giá tôm chân trắng nguyên liệu tăng

Indonesia: Giá tôm chân trắng nguyên liệu tăng

Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu tại Indonesia tiếp tục tăng nhẹ với tất cả các cỡ trong tuần 36 (6-12/9/2021).
Giá tôm chân trắng cỡ 30 và 40 con tăng lên 89.590 IDR/kg và 80.318 IDR/kg trong khi giá tôm cỡ 60, 80 và 100 con tăng lên 64.954 IDR/kg, 58.409 IDR/kg và 47.590 IDR/kg.
Tính theo USD, giá tôm đạt 6,29 USD/kg và 5,64 USD/kg với cỡ 30 và 40 con; 4,56 USD/kg với cỡ 60 con và 4,10 USD/kg và 3,34 USD/kg với cỡ 80 và 100 con.

Không có mô tả.

Giá tôm tại tỉnh sản xuất chính của Indonesia, Đông Java cũng tăng với tất cả các cỡ trong tuần 36.
Giá tôm cỡ 30, 40 và 60 con tăng lên 91.000 IDR/kg, 81.000 IDR/kg và 67.000 IDR/kg trong khi giá tôm cỡ 80 và 100 con cũng tăng lên 62.000 IDR/kg và 50.000 IDR/kg.
Giá tôm ở Trung Java ổn định với tất cả các cỡ trong tuần 36.
Giá tôm ở Tây Nusa Tenggara tiếp tục tăng với tất cả các cỡ trong tuần 36 với giá cỡ lớn hơn là 30 và 40 con/kg tăng lên 89.000 IDR/kg và 79.000 IDR/kg. Giá tôm cỡ 60, 80 và 100 con tăng lên 65.000 IDR, 60.000 IDR và 48.000 IDR/kg.

Nguồn: vasep/undercurrentnews/Kim Thu

Đọc nhiều trong tuần