Khối lượng chè xuất khẩu 7 tháng năm 2021 giảm, nhưng kim ngạch và giá tăng

Khối lượng chè xuất khẩu 7 tháng năm 2021 giảm, nhưng kim ngạch và giá tăng

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2021 cả nước xuất khẩu 69.557 tấn chè các loại, thu về 115,52 triệu USD, giá trung bình đạt 1.660,8 USD/tấn, giảm 2,5% về khối lượng, nhưng tăng 2,2% về kim ngạch và tăng 4,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng tháng 7/2021 xuất khẩu 11.504 tấn, tương đương 20,76 triệu USD, giá trung bình 1.804,8 USD/tấn, tăng 3,6% về lượng, tăng 6% về kim ngạch và tăng 2,5% về giá so với tháng 6/2021; So với tháng 7/2020 thì giảm 14% về lượng và giảm 6,5% về kim ngạch nhưng tăng 8,8% về giá.
Kim ngạch xuất khẩu chè sang Pakistan vẫn lớn nhất, chiếm 30,9% trong tổng lượng và chiếm 36,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, với 21.472 tấn, tương đương 42,08 triệu USD, giá trung bình 1.959,6 USD/tấn, tăng 11% về lượng, tăng 14,5% về kim ngạch và tăng 3,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp đến thị trường Đài Loan đạt 10.363 tấn, tương đương 16,02 triệu USD, giá trung bình 1.545,9 USD/tấn, tăng 13% về lượng, tăng 11% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 1,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước.
Đứng thứ 3 là thị trường Nga đạt 7.522 tấn, tương đương 12,02 triệu USD, giá 1.597,6 USD/tấn, giảm 11,7% về lượng, giảm 6,8% kim ngạch nhưng tăng 5,5% về giá so với cùng kỳ, chiếm trên 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu chè sang thị trường Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng mạnh 50% về lượng, tăng 60% về kim ngạch và giá tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 6.437 tấn, tương đương 10,06 triệu USD, giá 1.563 USD/tấn; chiếm 9,3% trong tổng lượng và chiếm 8,7% tổng kim ngạch.

Xuất khẩu chè 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Khối lượng chè xuất khẩu 7 tháng năm 2021 giảm, nhưng kim ngạch và giá tăng

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần