Kim ngạch nhập khẩu sắt thép 7 tháng năm 2021 tăng 42,4%

Kim ngạch nhập khẩu sắt thép 7 tháng năm 2021 tăng 42,4%

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam 7 tháng đầu năm 2021 đạt trên 8,03 triệu tấn, tương đương  trên 6,79 tỷ USD, giá trung bình 846 USD/tấn, giảm 1,2% về khối lượng nhưng tăng 42,4% về kim ngạch và tăng 44% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng trong tháng 7/2021 nhập khẩu sắt thép giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng 6/2021, với mức giảm tương ứng 17% và 11,9% nhưng giá tăng 6%, đạt 932.731 tấn, tương đương 1,01 tỷ USD, giá 1.080,7 USD/tấn; so với tháng 7/2020 thì giảm 34,3% về khối lượng nhưng tăng 34,4% về kim ngạch và tăng 104,5% về giá.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp sắt thép cho Việt Nam, riêng tháng 7/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 362.039 tấn, tương đương 392,87 triệu USD, giá 1.085 USD/tấn, giảm 29,8% về khối lượng, giảm 25,6% về kim ngạch nhưng tăng 6% về giá so với tháng 6/2021; tính chung cả 7 tháng đầu năm nhập khẩu 4,01 triệu tấn sắt thép từ Trung Quốc, tương đương 3,22 tỷ USD, giá trung bình 804,3 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 61,6%, 111,6% và 30,9%; chiếm 49,9% trong tổng khối lượng và chiếm 47,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt 899.642 tấn, tương đương trên 902 triệu USD, giá trung bình 1.002,6 USD/tấn, giảm 9% về lượng nhưng tăng 26,2% kim ngạch và giá tăng 38,9%, chiếm 11,2% trong tổng khối lượng và chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu sắt thép Nhật Bản đạt 1,08 triệu tấn, tương đương 898,23 triệu USD, giá trung bình 828,5 USD/tấn, giảm 24% về lượng nhưng tăng 10,7% kim ngạch và tăng 45,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm trên 13% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu sắt thép 7 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu sắt thép 7 tháng năm 2021 tăng 42,4%

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần