Kim ngạch nhập khẩu vải may mặc 7 tháng năm 2021 tăng trên 30%

Kim ngạch nhập khẩu vải may mặc 7 tháng năm 2021 tăng trên 30%

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu vải may mặc các loại vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt gần 8,53 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng tháng 7/2021 đạt gần 1,23 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 20,9% so với tháng 7/2020.
Vải may mặc nhập khẩu về Việt Nam có tới 62,3% xuất xứ từ Trung Quốc, riêng tháng 7/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 801,2 triệu USD, giảm 10,9% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 20,3% so với tháng 7/2020; cộng chung cả 7 tháng năm 2021 đạt 5,39 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt gần 1,07 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm 12,5%; Riêng tháng 7/2021 đạt 157,57 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 10,4% so với tháng 7/2020.
Nhập khẩu từ thị trường Đài Loan tiếp tục giảm trong tháng 7/2021 giảm 21,7% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 32,3 % so với tháng 7/2020, đạt 128,39 triệu USD; tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 tăng 33,3% so với cùng kỳ, đạt 1,03 tỷ USD, chiếm 12%.
Vải nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản 7 tháng giảm 1,9%, đạt 384,98 triệu USD, chiếm 4,5%.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu vải may mặc từ hầu hết các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2021 tăng so với 7 tháng năm 2021.

Nhập khẩu vải may mặc 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

                                                                                           ĐVT: USD 
Kim ngạch nhập khẩu vải may mặc 7 tháng năm 2021 tăng trên 30%

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng
Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng

Giá dầu phiên chiều 10/9 tăng, do các dấu hiệu nguồn cung thắt chặt ngày càng tăng trên thị trường Mỹ, sau khi cơn bão Ida tấn công làm giảm sản lượng, mặc dù cả hai loại dầu đ…