Kim ngạch nhập khẩu vải may mặc 7 tháng năm 2021 tăng trên 30%

Kim ngạch nhập khẩu vải may mặc 7 tháng năm 2021 tăng trên 30%

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu vải may mặc các loại vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt gần 8,53 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng tháng 7/2021 đạt gần 1,23 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 20,9% so với tháng 7/2020.
Vải may mặc nhập khẩu về Việt Nam có tới 62,3% xuất xứ từ Trung Quốc, riêng tháng 7/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 801,2 triệu USD, giảm 10,9% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 20,3% so với tháng 7/2020; cộng chung cả 7 tháng năm 2021 đạt 5,39 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt gần 1,07 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm 12,5%; Riêng tháng 7/2021 đạt 157,57 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 10,4% so với tháng 7/2020.
Nhập khẩu từ thị trường Đài Loan tiếp tục giảm trong tháng 7/2021 giảm 21,7% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 32,3 % so với tháng 7/2020, đạt 128,39 triệu USD; tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 tăng 33,3% so với cùng kỳ, đạt 1,03 tỷ USD, chiếm 12%.
Vải nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản 7 tháng giảm 1,9%, đạt 384,98 triệu USD, chiếm 4,5%.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu vải may mặc từ hầu hết các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2021 tăng so với 7 tháng năm 2021.

Nhập khẩu vải may mặc 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

                                                                                           ĐVT: USD 
Kim ngạch nhập khẩu vải may mặc 7 tháng năm 2021 tăng trên 30%

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần