Mời tham gia Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021

Mời tham gia Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021

Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 thông báo.
 
Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá
a) Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô);
b) Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện).
Chủng loại, số lượng đường
a) Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 76.000 tấn đường thô (mã HS 17.01).
b) Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 32.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01).
Giá khởi điểm, tiền đặt trước
a) Giá khởi điểm
- Đường thô: 1.050.000 đồng/tấn
- Đường tinh luyện: 1.050.000 đồng/tấn.
b) Bước giá: 50.000 đồng/tấn.
c) Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%.
Địa điểm, thời gian tổ chức Phiên đấu giá
a) Địa điểm: Phòng họp Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
b) Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Hồ sơ tham gia đấu giá
Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 tham gia đấu giá chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:
“Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; Tên thương nhân; Thông tin liên lạc (số điện thoại, email)”.
Túi hồ sơ bao gồm:
a) Phiếu bỏ giá (như mẫu kèm theo Thông báo).
Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và để trong túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao.
Nơi nhận hồ sơ
Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương, địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên.
Thời hạn nhận hồ sơ
Từ 8h00 ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến 17h00 ngày 17 tháng 9 năm 2021.
Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 mời các thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Thuận lợi hóa thương mại
Cục Xuất nhập khẩu
Bộ Công Thương
Điện thoại: (024) 2220.5432; Email: xnk-tlh@moit.gov.vn.
Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Đọc nhiều trong tuần