Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong tháng 8/2021 giảm

 Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong tháng 8/2021 giảm

Theo số liệu sơ bộ của OPEC, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong tháng 8/2021 giảm 0,03 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 95,7 triệu thùng/ngày.
 

Nguồn: VITIC/Opec

Đọc nhiều trong tuần