Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 7 tháng năm 2021 tăng gần 50% kim ngạch

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 7 tháng năm 2021 tăng gần 50% kim ngạch

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 7 tháng đầu năm 2021 đạt 4,31 tỷ USD, tăng mạnh 49,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, riêng tháng 7/2021 đạt trên 690,19 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng mạnh 71% so với tháng 7/2020.
Ở chiều ngược lại, hàng hóa xuất khẩu sang Indonesia 7 tháng đầu năm 2021 đạt 2,22 tỷ USD, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường này trị giá 2,1 tỷ USD, tăng 54,3% so với cùng kỳ.
Nhóm hang than các loại đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia, trị giá trên 732,84 triệu USD, chiếm 17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 7/2021 đạt trên 151,84 triệu USD, tăng 14,8% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng mạnh 160,6% so với tháng 7/2020.
Nhóm hàng Dầu mỡ động, thực vật đứng thứ 2 về kim ngạch với 381,95 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng mạnh 123,9%; tiếp đến nhóm hàng Ô tô nguyên chiếc các loại chiếm 8,2%, đạt 352,65 triệu USD, tăng 59,2%; Sắt thép các loại chiếm 6%, đạt 256,92 triệu USD, tăng 27%.
Nhìn chung, nhập khẩu hầu hết các loại hàng hóa từ thị trường Indonesia trong 7 tháng đầu năm 2021 đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020 và các nhóm hàng chủ đạo đều tăng rất mạnh.

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 7 tháng năm 2021 tăng gần 50% kim ngạch

 

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần