Pháp dự kiến sẽ thu hoạch nhiều lúa mì và lúa mạch hơn so với vụ thu hoạch năm 2020, nhưng mưa lớn trong mùa hè đã làm tăng lo ngại về tiến độ thu hoạch không được đảm bảo.

Bộ Nông nghiệp Pháp ngày 15/9 đã hạ ước tính sản lượng lúa mì mềm năm 2021 xuống 36,06 triệu tấn từ mức 36,69 triệu được dự đoán vào tháng trước do thời tiết mùa hè ẩm ướt.
Sản lượng lúa mạch hiện được kỳ vọng ở mức 11,74 triệu tấn, cao hơn một chút so với ước tính 11,69 triệu tấn của tháng trước và cao hơn 12,7% so với năm 2020.

Thời tiết nhiều mưa đã làm tăng lo ngại về tiến độ thu hoạch không được đảm bảo.

Pháp dự kiến sẽ thu hoạch nhiều lúa mì và lúa mạch hơn so với vụ thu hoạch năm 2020, nhưng mưa lớn trong mùa hè đã làm tăng lo ngại về tiến độ thu hoạch không được đảm bảo.
Đối với ngô ngũ cốc, không bao gồm cây trồng lấy hạt, Bộ nông nghiệp Pháp đã nâng ước tính cho vụ mùa năm nay lên 13,03 triệu tấn so với dự báo sản lượng đầu tiên là 12,88 triệu tấn vào tháng trước, mặc dù con số này đã giảm 1,9% so với sản lượng năm 2020 do diện tích nhỏ hơn.
Đối với hạt cải dầu, loại hạt có dầu chính của Pháp, sản lượng dự báo đã được điều chỉnh lên 3,31 triệu tấn từ 3,22 triệu của tháng 8/2021, dự kiến mùa thu hoạch này sản lượng đạt được sẽ cao hơn 0,5% so với sản lượng yếu của năm 2020 mặc dù diện tích trồng giảm mạnh.
Trong ước tính ban đầu cho vụ thu hoạch củ cải đường năm nay, Bộ cho biết họ dự kiến sản lượng đạt 33,12 triệu tấn, tăng 26,4% so với năm 2020 nhưng thấp hơn 10,5% so với mức trung bình 5 năm do diện tích giảm.
Vụ mùa củ cải đường của Pháp phục hồi mặc dù thời tiết ẩm ướt năm nay gây ra nhiều lo ngại năng suất và hàm lượng đường sẽ đạt được trong năm 2021.

Nguồn: VITIC/Reuters