Tâm lý giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu với bất kỳ nhà giao dịch tài chính nào. Một nhà giao dịch tài chính thành công luôn có 1 tâm lý giao dịch phù hợp, tích cực và thực tế. Một số đặc điểm về tâm lý giao dịch dưới đây thường dễ nhận thấy từ các nhà giao dịch tài chính chuyên nghiệp.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp làm chủ cảm xúc Tham và Sợ

Tham và Sợ (Greed and Fear) là 2 cảm xúc hủy hoại nhà giao dịch nhiều nhất. Khi một nhà giao dịch bị cảm giác Tham chế ngự, họ thường có hành động giao dịch với khối lượng lớn, dẫn đến tình trạng giao dịch quá mức – overtrade – từ đó có thể dẫn đến những thua lỗ ngoài dự kiến. Ngược lại, cảm xúc Sợ khiến nhà giao dịch không thể hành động đúng đắn hoặc dẫn đến việc chốt lợi nhuận quá sớm (sợ mất lợi nhuận) hoặc giữ lệnh lỗ quá lâu (sợ mất vốn). Một khi tâm lý Tham và Sợ bao trùm lên nhà giao dịch, lý trí sẽ bị che mờ và dẫn đến các hành động thiên về cảm xúc, các quyết định không có cơ sở. Kết quả bao giờ cũng là những khoản thua lỗ trên tài khoản đầu tư.

Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc khống chế được cảm xúc Tham và Sợ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp tuân thủ kỷ luật chặt chẽ

Để khống chế được cảm xúc Tham và Sợ như đã đề cập bên trên, nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn tuân thủ kỷ luật giao dịch một cách chặt chẽ. Kỷ luật giao dịch dựa trên kế hoạch giao dịch đã được vạch sẵn trước đó giúp nhà giao dịch chuyên nghiệp có một tâm lý giao dịch vững chắc, dù có phải đối mặt với một vài lệnh thua lỗ, hoặc thậm chí là một chuỗi lệnh thua lỗ. Như một “người lính” xông ra “mặt trận” là thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng, việc tuân thủ kỷ luật như là 1 yếu tố sống còn nhằm giúp nhà giao dịch tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp có kỳ vọng lợi nhuận hợp lý

Khi bắt đầu giao dịch tài chính, nhiều nhà giao dịch mới đặt ra những mục tiêu lợi nhuận bất hợp lý, thậm chí là kỳ vọng có thể làm giàu nhanh chóng. Đây là điều gây nên áp lực tâm lý nặng nề cho họ. Giao dịch tài chính nói chung và forex nói riêng có thể là một kênh đầu tư mang lại lợi nhuận, nhưng khó lòng có thể giúp nhà giao dịch làm giàu nhanh chóng hoặc làm giàu từ một số vốn nhỏ. Một kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận hợp lý đảm bảo cho nhà giao dịch không bị áp lực, dẫn đến tình trạng giao dịch quá mức.

Như vậy, một nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn làm chủ tâm lý giao dịch của chính bản thân mình. Việc mất kiểm soát tâm lý giao dịch là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thua lỗ cho việc đầu tư. Xác định được tầm quan trọng của tâm lý giao dịch, các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường tài chính nên chủ động nghiên cứu, xây dựng và tuân thủ các phương pháp nhằm đảm bảo có một tâm lý giao dịch đúng đắn, tích cực và thực tế.

Nguồn: Alex Nguyen