Tàu thuyền được giảm tới 80% phí hàng hải vì ảnh hưởng của dịch COVID-19

Tàu thuyền được giảm tới 80% phí hàng hải vì ảnh hưởng của dịch COVID-19

Kể từ ngày 12/10, Bộ Tài chính sẽ áp dụng miễn, giảm nhiều phí hàng hải cho các tàu thuyền chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành từ 12/10.
Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ áp dụng mức thu phí, lệ phí đường thủy nội địa, thay cho phí, lệ phí hàng hải (cao hơn phí, lệ phí đường thủy nội địa). Đây là ưu đãi theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải thủy.
Ngoài ra, các tàu thuyền sẽ được miễn phí một số phí, lệ phí trong thời gian cách ly xã hội.
Cụ thể, miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ để thực hiện việc kiểm dịch y tế trước khi đưa tàu thuyền vào cầu cảng thực hiện bốc xếp hàng hóa hoặc đón, nhận trả khách hoặc trong thời gian tàu thuyền bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh. Nội dung này được được thực hiện từ ngày 27/8.
Đồng thời, miễn phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải tại khu vực hàng hải đối với trường hợp tàu thuyền đi kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn giảm từ 50 - 80% các loại phí như phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo đậu đối với hai loại tàu vào cảng biển tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa và tại Cái Mép - Thị Vải.
Cụ thể, tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12 áp dụng mức thu bằng 50%. Kể từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023 áp dụng mức thu bằng 80% mức quy định tại Thông tư 261.
Tàu thuyền chở container xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT (1 GT = 2,83 m3) trở lên áp dụng mức thu bằng 60% kể từ ngày 12/10 đến hết 31/12.
Tàu thuyền chở container xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 80% kể từ 1/1/2022- 31/12/2023.

Nguồn: doanhnghiep.vn

Đọc nhiều trong tuần