Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

-       Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:


-       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Bộ phận quản lý giao dịch của DCVInvest sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Nguồn:  DCVInvest.com