Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty CP Tư vấn Đầu tư DCV xin gửi đến Quý Khách hàng  Quyết định 456/QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cao su RSS3 OSE; Cao su TSR 20 SICOM giao dịch tại MXV, có hiệu lực từ ngày 14/09/2021, cụ thể:

Trân trọng!

Nguồn DCV Invest.com