Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty CP Tư vấn Đầu tư DCV xin gửi đến Quý Khách hàng Quyết định 458/QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/09/2021, cụ thể:

Trân trọng!

Nguồn: DCV Invest.com