Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV gửi Quý Khách hàng Quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV ngày 15/9/2021 vv Giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, như sau:

Xem chi tiết, vui lòng tải Tại đây!

Chúc Qúy khách giao dịch hiệu quả.

Trân trọng!

Nguồn DCV Invest.com