Kính gửi: Quý Khách hàng,


Công ty CP Tư vấn đầu tư DCV gửi tới Qúy Khách Thông báo số 453/TB/MXV ngày 13/9/2021 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào các ngày giao dịch 16/09/2021 (thứ năm), ngày 20/09/2021 (thứ hai) và ngày 23/09/2021 (thứ năm), cụ thể: