Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV xin thông báo tới Quý Khách hàng như sau:

Thanh khoản của hợp đồng Cao su RSS3 (TRU) khi gần đến ngày đáo hạn (đối với Vị thế mở Mua) rất thấp. Để đề phòng thị trường mất thanh khoản, MXV điều chỉnh thời gian tất toán Vị thế mở Mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên của hợp đồng Cao su RSS3 Tháng 09/2021 (TRUU21) như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUU21Cao su RSS3 09/202117/09/2021Trước 11:00 ngày 15/09/2021

* Lưu ý: Thời gian tất toán mới “Trước 11h00 ngày 15/09/2021” thay vì “Trước 15:00 ngày 15/09/2021” như thông báo ngày 07/09/2021.

Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng!

Nguồn: DCV Invest.com