Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

-       Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1ZFTV21Cao su TSR20 10/202130/09/2021Trước 15:00 ngày 17/09/2021
2FEFU21Quặng sắt 09/202130/09/2021Trước 21:00 ngày 17/09/2021

-       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUU21Cao su RSS3 09/202124/09/2021Trước 15:00 ngày 17/09/2021
2ZFTV21Cao su TSR20 10/202130/09/2021Trước 15:00 ngày 17/09/2021
3FEFU21Quặng sắt 09/202130/09/2021Trước 21:00 ngày 17/09/2021

Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng!

Nguồn:  DCV Invest.com