Tháng 7/2021 nhập khẩu khí gas về Việt Nam tăng 133%

Tháng 7/2021 nhập khẩu khí gas về Việt Nam tăng 133%

7 tháng năm 2021 cả nước  nhập khẩu 1,02 triệu tấn khí gas, trị giá trên 619,72 triệu USD, giá trung bình 609,1 USD/tấn.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2021 nhập khẩu khí gas về Việt Nam tăng mạnh cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với tháng liền kề trước đó, với mức tăng tương ứng 105,5%, 133,4% và 13,6%, đạt 212.074 tấn, tương đương trên 139,28 triệu USD, giá trung bình 656,8 USD/tấn; so với tháng 7/2020 thì cũng tăng 32,9% về lượng, tăng 111% về kim ngạch và tăng 58,8% về giá.
Tính chung trong 7 tháng năm 2021 cả nước nhập khẩu 1,02 triệu tấn khí gas, trị giá trên 619,72 triệu USD, giá trung bình 609,1 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 6,3%, 39% và 30,7%.
Việt Nam nhập khẩu khí gas nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, với 228.823 tấn, tương đương 145,37 triệu USD, giá 635,3 USD/tấn, tăng 1,4% về lượng, tăng 26,5% kim ngạch và tăng 24,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 22,5% trong tổng lượng và chíếm 23,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí gas của cả nước,; riêng trong tháng 7/2021 đạt 37.144 tấn, tương đương 25,64 triệu USD, giá 690,3 USD/tấn, tăng 24,6% về lượng và tăng 43,3% về kim ngạch, tăng 15% về giá so với tháng 6/2021; so với tháng 7/2020 cũng tăng tương ứng 20,5%, 87,5% và 55,5%.
Sau đó là thị trường Đông Nam Á đạt 95.040 tấn, tương đương 59,46 triệu USD, giá 625,6 USD/tấn, giảm 19% về lượng nhưng tăng 0,3% về kim ngạch, tăng 23,9% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm gần 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu khí gas của cả nước.
Nhập khẩu khí gas từ thị trường Saudi Arabia 7 tháng đầu năm giảm mạnh 52,5% về lượng, giảm 27,4% về kim ngạch, nhưng tăng 52,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 90.097 tấn, tương đương 56,96 triệu USD, giá 632,2 USD/tấn, chiếm trên 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu khí gas của cả nước. Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Kuwait lại tăng mạnh 163.777% về lượng, tăng 136.172% về kim ngạch, nhưng giảm 16,9% về giá, đạt 91.771 tấn, tương đương 53,16 triệu USD, giá 579,3 USD/tấn, chiếm gần 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nhập khẩu khí gas 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Tháng 7/2021 nhập khẩu khí gas về Việt Nam tăng 133%

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần