THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM THÁNG 8/2021: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM THÁNG 8/2021: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

Giá gạo xuất khẩu trên toàn cầu đồng loạt …. trong tháng 8/2021 với những kỷ lục …. do đại dịch Covid-19 bùng phát, việc vận chuyển khó khăn và giá thuê container cao.

Nguồn cung gạo thế giới tháng 8/2021 nhìn chung … và nhu cầu tiêu thụ…trong bối cảnh nhiều nước đang thu hoạch hoặc vừa thu hoạch xong vụ lúa nhưng chi phí vận chuyển cao, giá thuê container tăng. 

Dự báo thương mại gạo thế giới trong thời gian tới sẽ tiếp tục …, giá có thể sẽ … do nguồn cung gạo thế giới đang dồi dào trong khi cước phí vận tải tiếp tục duy trì ở mức cao và đại dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt nghiêm trọng ở Châu Á, buộc các thị trường phải thực hiện các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Sau đó, dự báo giá sẽ… khi dịch bệnh giảm dần và cước phí vận tải giảm xuống. 

Triển vọng thị trường gạo từ nay đến cuối năm sẽ ra sao? Những khách hàng tiềm năng trong những tháng tới sẽ là những thị trường nào? Nếu quý khách quan tâm xin mời tham khảo tài liệu.

I: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI. 1
1. Diễn biến giá. 1
1.1.Ấn Độ: 3
1.2.Thái Lan: 4
2. Nguồn cung. 5
2.1. Sản lượng gạo thế giới 5
2.2. Tồn trữ gạo thế giới: 6
2.3. Thương mại gạo thế giới: 7
2.4. Thị trường cung cấp gạo chủ chốt: 9
3. Nhu cầu: 12
3.1. Tiêu thụ gạo thế giới: 12
3.2. Nhập khẩu gạo thế giới: 13
3.3. Thị trường nhập khẩu gạo chủ chốt: 14
II. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM... 16
1. Diễn biến giá. 16
2. Nguồn cung. 18
3. Nhu cầu. 19
III. CÁC YẾU TỐ KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG.. 21
IV. DỰ BÁO.. 22

Hình 1: Diễn biến giá gạo Châu Á (5% tấm, FOB, USD/tấn) 2
Hình 2: Diễn biến giá gạo XK của Ấn Độ trong năm 2021. 4
Hình 3: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2021. 5
Hình 4: So sánh giá gạo 5% tấm XK của Thái Lan năm 2021 với 4 năm trước đó (ĐVT: USD/tấn) 5
Hình 5: Dự báo về xuất khẩu gạo của Ấn Độ và Thái Lan. 8
Hình 6: Giá gạo ở Trung Quốc và thị phần của các nước cung cấp gạo cho Trung Quốc. 17
Hình 7: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2021. 18
Hình 8: Diễn biến giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 so với 4 năm liền trước (ĐVT: USD/tấn) 18

Bảng 1: Giá gạo xuất khẩu tại một số thị trường chủ chốt 3
Bảng 2: Sản lượng gạo thế giới (quy xay xát) 6
Bảng 3: Tồn trữ gạo thế giới (quy xay xát) 7
Bảng 4: Dự báo về xuất khẩu gạo thế giới 9
Bảng 5: Những thay đổi đáng chú ý về xuất khẩu gạo thế giới 9
Bảng 6: Dự báo về tiêu thụ gạo thế giới (gạo quy xay xát) 13
Bảng 7: Dự báo về nhập khẩu gạo thế giới (gạo quy xay xát) 14

Bảng 8: Những thay đổi đáng chú ý trong dự báo về nhập khẩu gạo thế giới (Báo cáo tháng 8/2021 của USDA; ĐVT: nghìn tấn) 15
Bảng 6: Giá một số sản phẩm lúa gạo trên thị trường trong nước. 18
Bảng 7: Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2021. 21

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN
VÀO ĐƯỜNG LINK SAU:

 

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần