Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG và chống trợ cấp tháng 9/2021

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG và chống trợ cấp tháng 9/2021

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp trong các vụ việc cụ thể.
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp trong các vụ việc cụ thể như sau:

 

Mã vụ việc

Sản phẩm

Mã HS liên quan

Nước / Vùng lãnh thổ xuất xứ

Quyết định

AD01

Thép không gỉ cán nguội

7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Đài Loan – Trung Quốc

QĐ số 3162/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2019

AD02

Thép mạ

7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc

QĐ số 3023/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2020

AD03

Thép hình chữ H

7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

QĐ số 3024/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2020

AD12

Ma-lai-xi-a

QĐ số 1975/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2021

AD04

Thép phủ màu

7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc

QĐ số 1283/QĐ-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2021

AD05

Nhôm thanh định hình

7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

QĐ số 1282/QĐ-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2021

AD07

Plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen

3920.20.10, 3920.20.91

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a

QĐ số 1900/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2020

AD08

Thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm

7209.16.10; 7209.16.90; 7209.17.10; 7209.17.90; 7209.18.91; 7209.18.99; 7209.26.10; 7209.26.90; 7209.27.10; 7209.27.90; 7209.28.10; 7209.28.90; 7209.90.90; 7211.23.20; 7211.23.30; 7211.23.90; 7211.29.20; 7211.29.30; 7211.29.90; 7225.50.90

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

QĐ số 3390/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020

AD09

Bột ngọt

2922.42.20

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

QĐ số 1933/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2020

AD10

Sợi dài làm từ polyester

5402.33.00, 5402.46.00 và 5402.47.00

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a

QĐ số 2080/QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2021

AD13 - AS01

Đường mía

1701.13.00, 1701.14.00 và 1701.99.10, 1701.99.90, 1701.91.00 và 1702.90.91

Vương quốc Thái Lan

QĐ số 1578/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021

AD14

Sorbitol

2905.44.00, 3824.60.00

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

QĐ số 1719/QĐ-BCT ngày 06 tháng 7 năm 2021

Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ

QĐ số 1719/QĐ-BCT ngày 06 tháng 7 năm 2021

Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ cho năm 2021 sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT tại bất cứ thời điểm nào trong năm 2021.
Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 09 tháng 10 năm 2021.
Thông tin liên hệ:
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 7303 7898 (số máy lẻ 111 – 112)
Chị Nguyễn Thị Phượng Trang, email: trangntph@moit.gov.vn
Chị Lê Thị Kim Phụng, email: phungltk@moit.gov.vn
Cục Phòng vệ thương mại trân trọng thông báo./.

Tải hướng dẫn nộp và theo dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tại đây.

Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Đọc nhiều trong tuần