Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải cho biết Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã và đang tuân thủ luật pháp của Việt Nam và cả những quy định của các Sở Giao dịch nước ngoài. MXV đã tổ chức thị trường minh bạch, và có sự phát triển tốt trong năm 2020. Đây là điều rất đáng ghi nhận, và MXV sẽ cần phát huy trong những năm tới.


Thị trường Giao dịch Hàng hóa đã hình thành trên thế giới hàng trăm năm và sự phát triển của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là điều tất yếu. Trong năm 2020, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước đã có thêm một kênh bảo hiểm giá hiệu quả, và các nhà đầu tư có thêm một kênh để đa dạng hóa dạng mục đầu tư.
Trong năm 2021, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các buổi Tổng kết và Hội thảo, nhằm đánh giá 3 năm thi hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP. Các kiến nghị và đề xuất của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cũng như các thành viên tham gia thị trường sẽ được Bộ tổng hợp, từ đó sẽ có những chính sách cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của Thị trường Giao dịch Hàng hóa nói chung và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nói riêng.