USDA dự báo sản lượng - tiêu thụ - tồn trữ gạo thế giới (báo cáo tháng 9/2021)

USDA dự báo sản lượng - tiêu thụ - tồn trữ gạo thế giới (báo cáo tháng 9/2021)

Dưới đây là báo cáo của USDA cập nhật dự báo về sản lượng / tiêu thụ / tồn trữ gạo thế giới
 
(Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường)
USDA du bao san luong gao
* Dự báo công bố tháng 8/2021
** Dự báo công bố tháng 9/2021 

Nguồn: VITIC / USDA

Đọc nhiều trong tuần