USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 9/2021)

USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 9/2021)

Dưới đây là báo của USDA cập nhật dự báo về thương mại gạo thế giới.
 
(ĐVT: nghìn tấn)
usda du bao thuong mai gao
* Dự báo công bố tháng 8/2021
** Dự báo công bố tháng 9/2021
 
 

Nguồn: VITIC / USDA

Đọc nhiều trong tuần