Xuất khẩu cà phê 7 tháng năm 2021 giảm về lượng, kim ngạch nhưng giá tăng

Xuất khẩu cà phê 7 tháng năm 2021 giảm về lượng, kim ngạch nhưng giá tăng

7 tháng năm 2021 cả nước xuất khẩu 965.883 tấn cà phê, tương đương 1,78 tỷ USD, giá trung bình 1.846,4 USD/tấn, giảm 8,1% về khối lượng, giảm 0,1% về kim ngạch nhưng giá tăng 8,7%
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tấn cà phê ra thị trường nước ngòai trong tháng 7/2021 đạt 122.293 tấn, tương đương 235,05 triệu USD, giá trung bình 1.922 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 6/2021 với mức giảm tương ứng 4,5%, 5,5% và 1%; tuy nhiên so với tháng 7/2020 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 11,2%, 20,3% và 8,2%.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021 cả nước xuất khẩu 965.883 tấn cà phê, tương đương 1,78 tỷ USD, giá trung bình 1.846,4 USD/tấn, giảm 8,1% về khối lượng, giảm 0,1% về kim ngạch nhưng giá tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Đức luôn luôn là thị trường tiêu cà phê của Việt Nam nhiều nhất, xuất khẩu cà phê sang thị trường này trong tháng 7/2021 tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 6/2021, với mức tăng tương ứng 29,6%, 36,2% và 5%, đạt 23.130 tấn, tương đương 41,72 triệu USD, giá trung bình 1.803,6 USD/tấn; so với tháng 7/2020 thì cũng tăng rất mạnh 154,6% về lượng, 1706% về kim ngạch và % về giá. Tuy nhiên, cộng chung cả 7 tháng, xuất khẩu cà phê sang Đức lại giảm 10,5% về lượng, nhưng tăng nhẹ 3% về kim ngạch và tăng 15% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 143.608 tấn, tương đương 250,92 triệu USD, giá trung bình 1.747 USD/tấn, chiếm trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 đạt 93.421 tấn, tương đương 209,21 triệu USD, giá trung bình 2.239,4 USD/tấn, giảm 10,6% về lượng nhưng tăng 1,4% về kim ngạch và tăng 13,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 9,7% trong tổng lượng và chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch.
Tiếp sau đó thị trường Mỹ đứng đạt 73.634 tấn, tương đương 142,66 triệu USD, giá 1.937,4 USD/tấn, giảm 17,5% về lượng, giảm 11% kim ngạch nhưmg giá tăng 7,8% so với cùng kỳ, chiếm trên 7,6% trong tổng lượng và chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 thì thấy giá xuất khẩu đa số các thị trường chủ đạo đều tăng, trong khi khối lượng và kim ngạch giảm.

Xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)  

Xuất khẩu cà phê 7 tháng năm 2021 giảm về lượng, kim ngạch nhưng giá tăng

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần