Xuất khẩu máy móc vượt dệt may

Xuất khẩu máy móc vượt dệt may

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đã vượt dệt may thành nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam.

Xuất khẩu máy móc vượt dệt may

Kim ngạch xuất khẩu 6 nhóm hàng lớn tính hết tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.
Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8, xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 3,12 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng trước (tháng 7/2021). Với kết quả này, lũy kế hết tháng 8 xuất khẩu của máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 23,15 tỷ USD, tăng mạnh 50,6% so với cùng kỳ năm 2020 và giúp nhóm hàng này vượt dệt may thành nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam (sau điện thoại và máy vi tính).
Xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng sang các thị trường chính đều tăng rất cao trong 8 tháng qua. Cụ thể, xuất sang Mỹ đạt 10,31 tỷ USD, tăng mạnh 68%, tương ứng tăng 4,16 tỷ USD; sang EU đạt 2,84 tỷ USD, tăng 54%, tương ứng tăng 1 tỷ USD; sang Nhật Bản đạt 1,7 tỷ USD, tăng 33%, tương ứng tăng 417 triệu USD; sang Trung Quốc đạt 1,67 tỷ USD, tăng 46%, tương ứng tăng 528 triệu USD.
Trong khi đó, xuất khẩu dệt may trong tháng chỉ đạt 2,65 tỷ USD, giảm 14,9% (tương ứng giảm 464 triệu USD) so với tháng trước.
Tính đến hết tháng 8, xuất khẩu hàng dệt may đạt 21,11 tỷ USD, tăng 9,4%, tương ứng tăng gần 1,82 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.
Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 10,52 tỷ USD, tăng 16,4%; tiếp theo là EU đạt 2,52 tỷ USD, tăng 6,2%; Nhật Bản đạt 2,08 tỷ USD, giảm 9,4%...
Như vậy, từ vị trí ngành hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm, những năm gần đây dệt may liên tục bị điện thoại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng vượt qua.

Đọc nhiều trong tuần