Xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tốt

Xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tốt

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả của cả nước 7 tháng đầu năm 2021 đạt trên 2,29 tỷ USD, tăng 15,8% so với 7 tháng năm 2020, chiếm 1,23% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng trong tháng 7/2021 xuất khẩu rau quả đạt 265,39 triệu USD, giảm 17,2% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 19,1% so với tháng 7/2020.
Thị trường Trung Quốc tiêu thụ tới 58% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng rau quả của Việt Nam, đạt gần 1,33 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 7/2021 đạt 118,26 triệu USD, giảm 25,8% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 9,4% so với tháng 7/2020.
Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ 7 tháng đầu năm 2021 mặc dù chỉ chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước, với 134,31 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 49,3%; Ngược lại,, xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á giảm 8,3%, đạt 151,62 triệu USD, chiếm 6,6%.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 thì thấy hầu hết các thị trường tăng kim ngạch.

Xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD
Xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tốt

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần