Doanh số bán đậu tương niên vụ 2020/21 của Argentina đạt 30,5 triệu tấn

Doanh số bán đậu tương niên vụ 2020/21 của Argentina đạt 30,5 triệu tấn

Argentina đã bán 30,5 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2020/21, sau khi đăng ký bán 495.300 tấn trong thời gian bảy ngày. Vụ thu hoạch đậu tương niên vụ 2020/21 ở Argentina kết thúc vào tháng 6 đạt mức 43,1 triệu tấn, giảm so với 49 triệu tấn trong niên vụ 2019/20.
 
Bộ Nông nghiệp Argentina ngày 29/9 cho biết, Argentina đã bán 30,5 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2020/21, sau khi đăng ký bán 495.300 tấn trong thời gian bảy ngày.
Tính đến ngày 22 tháng 9, khối lượng bán đậu tương - một trong những loại cây trồng chính của Argentina thấp hơn so với mùa trước, tương đương khoảng 32,2 triệu tấn hạt có dầu đã được giao dịch.

Argentina đã bán 30,5 triệu tấn đậu tương từ niên vụ 2020/21

Vụ thu hoạch đậu tương niên vụ 2020/21 ở Argentina kết thúc vào tháng 6 đạt mức 43,1 triệu tấn, giảm so với 49 triệu tấn trong niên vụ 2019/20.
Sàn giao dịch Buenos Aires ước tính vụ đậu tương niên vụ 2021/22 sắp tới ở mức 44 triệu tấn, sẽ bắt đầu được gieo vào tháng 10.
Bộ cũng cho biết doanh số bán ngô niên vụ 2020/21 đạt 40,9 triệu tấn, nhiều hơn 3,7 triệu tấn so với doanh số đăng ký cùng thời điểm năm 2020.
Sàn giao dịch ước tính 50,5 triệu tấn ngô đã được thu hoạch trong mùa vụ 2020/21 và dự kiến sẽ đạt kỷ lục 55 triệu tấn cho mùa vụ 2021/22. Thời điểm trồng ngô vụ mới được bắt đầu từ tháng 9.
Nông dân Argentina đã bán tổng cộng 7 triệu tấn lúa mì niên vụ 2021/22, với vụ thu hoạch bắt đầu vào tháng 11. Sàn giao dịch Buenos Aires ước tính vụ lúa mì mới ở mức 19,2 triệu tấn.

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…