Dự báo sản lượng đường vụ 2021/22 tăng tại hai quốc gia thuộc khu vực châu Âu

Dự báo sản lượng đường vụ 2021/22 tăng tại hai quốc gia thuộc khu vực châu Âu

Ukraine và Đức là hai quốc gia thuộc khu vực châu Âu. Sản lượng đường tại Ukraine được dự kiến sẽ phục hồi lên 1,4 triệu tấn trong niên vụ 2021/22 từ mức thấp kỷ lục trong vụ trước.
Ukraine
Tính đến ngày 03/9/2021, các nhà máy đường ở Ukraine đã sản xuất được 4.920 tấn đường sau khi chế biến từ 49.600 tấn củ cải đường.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế nước này cho biết, sản lượng đường năm nay có khả năng tăng 30% lên 1,4 triệu tấn so với năm ngoái.
Theo Ukrtsukor, Hiệp hội Các nhà sản xuất Đường Quốc gia, các nhà máy chế biến đường bắt đầu hoạt động vào ngày 21/8. Năm 2021, sản lượng đường tăng mạnh có khả năng sẽ nâng tổng nguồn cung lên 1,74 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu trong nước ở mức khoảng 1,25 triệu tấn.
Hồi tháng 4/2021, Bộ kinh tế Ukraine đã đề xuất miễn thuế nhập khẩu 50% với 120.000 tấn đường trắng. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cho biết, nước này cần nhập khẩu 110.000 tấn đường trong niên vụ 2020/21 để đáp ứng nhu cầu nội địa, sau khi sản lượng đường năm 2020 giảm.
Đức
Trong dự báo thu hoạch đầu tiên, Hiệp hội Đường của Đức đã ước tính, sản lượng đường của nước này sẽ đạt 4,38 triệu tấn trong vụ 2021/22, tăng lên từ 4,1 triệu tấn trong vụ trước.
Theo Hiệp hội, sản lượng tăng do diện tích trồng củ cải đường được nâng từ 350.000 ha trong vụ trước lên 354.000 ha trong vụ này. Cùng với đó, năng suất trung bình của cây trồng dự kiến sẽ tăng từ 73,3 tấn/ha lên 77,8 tấn/ha và hàm lượng đường củ cải trung bình được ước tính sẽ tăng từ 17,9% lên 18%.
Như vậy, trong vụ này, các nhà máy đường có khả năng chế biến tới 27,56 triệu tấn củ cải so với con số 25,72 triệu tấn trong vụ trước.

Nguồn: VITIC/Reuters

Đọc nhiều trong tuần