Khối lượng ngô nhập khẩu 8 tháng năm 2021 giảm nhưng kim ngạch và giá tăng cao

Khối lượng ngô nhập khẩu 8 tháng năm 2021 giảm nhưng kim ngạch và giá tăng cao

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 6,85 triệu tấn, trị giá trên 1,91 tỷ USD, giá trung bình 278,9 USD/tấn, giảm 2,8% về khối lượng, nhưng tăng 32,3% kim ngạch và tăng 36% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng tháng 8/2021 giảm mạnh 59,8% về lượng và giảm 61,6% kim ngạch và giảm 4,5% về giá so với tháng 7/2021, đạt 464.388 tấn, tương đương 142,55 triệu USD, giá trung bình 307 USD/tấn; so với tháng 8/2020 thì giảm 64,5% về lượng, giảm 42,7% về kim ngạch nhưng tăng 61,5% về giá.
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam, trong tháng 8/2021 lượng nhập khẩu giảm mạnh 53,9% về lượng và giảm 56,2% về kim ngạch, giá giảm 5% so với tháng 7/2021, đạt 369.093 tấn, tương đương 114,16 triệu USD, giá 309 USD/tấn; so với tháng 8/2020 cũng giảm mạnh 58,8% về lượng, giảm 32% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 64,9%. Tính chung, 8 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này giảm 34,5% về lượng, giảm 3,6% kim ngạch nhưng giá tăng 47,2%, đạt 3,3 triệu tấn, tương đương 986,83 triệu USD, giá 298,7 USD/tấn, chiếm 48,2% trong tổng lượng và chiếm 51,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ được đặc biệt chú ý, vì trong tháng 8/2021 giảm mạnh 86% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 7/2021, đạt 33.789 tấn, tương đương 10,01 triệu USD; nhưng tính chung 8 tháng đầu năm thì tăng đột biến 56.155% về lượng và tăng 49.287% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,09 triệu tấn, tương đương 305,9 triệu USD, giá 280,6 USD/tấn
Trong tháng 8/2021 Việt Nam không nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil, nhưng tính chung cả 8 tháng đầu năm thì nhập khẩu từ thị trường này vẫn tăng cao, tăng 26,5% về khối lượng, tăng 41,4% kim ngạch và tăng 11,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,36 triệu tấn, tương đương 300,61 triệu USD, giá 220,6 USD/tấn, chiếm 20% trong tổng lượng và chiếm 15,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.

Nhập khẩu ngô 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Khối lượng ngô nhập khẩu 8 tháng năm 2021 giảm nhưng kim ngạch và giá tăng cao
 

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Giá dầu thế giới hôm nay 20/9 giảm
Giá dầu thế giới hôm nay 20/9 giảm

Giá dầu giảm vào phiên sáng thứ hai (20/9), kéo dài mức giảm từ thứ sáu (17/9), sau khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong ba tuần và số lượng giàn khoan của Mỹ tăng lên, mặc…