Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Pakistan trong tháng 9/2021 đạt 41,7 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 387,6 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu sang Pakistan đạt 387,6 triệu USD trong 9 tháng năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Pakistan trong tháng 9/2021 đạt 41,7 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 387,6 triệu USD.

Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Pakistan trong 9 tháng đầu năm 2021 là mặt hàng xơ, sợi dệt các loại đạt 91,2 triệu USD, tăng 124,8%, chiếm 23,5%. Tiếp theo là mặt hàng chè đạt 54,6 triệu USD, giảm 1,9%, chiếm 14,1% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là mặt hàng hạt tiêu đạt 31,4 triệu USD, tăng 81,5%, chiếm 8,1% tỷ trọng xuất khẩu.Nhìn chung hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Pakistan đều có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép tăng gấp 10 lần; cao su tăng 151,2%; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 135,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng 89,7%.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Pakistan 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC