Nhập khẩu sắt thép 8 tháng năm 2021 giảm về lượng nhưng kim ngạch tăng cao

Nhập khẩu sắt thép 8 tháng năm 2021 giảm về lượng nhưng kim ngạch tăng cao

8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam đạt trên 8,87 triệu tấn, tương đương trên 7,73 tỷ USD, giá trung bình 871 USD/tấn, giảm 4,5% về khối lượng nhưng tăng 42,5% về kim ngạch.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2021 nhập khẩu sắt thép tiếp tục giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng 7/2021, với mức giảm tương ứng 9,8% và 7,4% nhưng giá tăng 2,6%, đạt 841.294 tấn, tương đương 922,1 tỷ USD, giá 1.109 USD/tấn; so với tháng 8/2020 thì giảm 27,6% về khối lượng nhưng tăng 43,9% về kim ngạch và tăng 97,3% về giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam đạt trên 8,87 triệu tấn, tương đương trên 7,73 tỷ USD, giá trung bình 871 USD/tấn, giảm 4,5% về khối lượng nhưng tăng 42,5% về kim ngạch và tăng 49,1% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Sắt thép nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, riêng tháng 8/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 268.781 tấn, tương đương 300,45 triệu USD, giá 1.117,8 USD/tấn, giảm 25,8% về khối lượng, giảm 23,5% về kim ngạch nhưng tăng 3% về giá so với tháng 7/2021; tính chung cả 8 tháng đầu năm nhập khẩu 4,27 triệu tấn sắt thép từ Trung Quốc, tương đương 3,52 tỷ USD, giá trung bình 824 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 62%, 114,8% và 32,6%; chiếm 48,2% trong tổng khối lượng và chiếm 45,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản đạt trên 1,25 triệu tấn, tương đương gần 1,07 tỷ USD, giá trung bình 852 USD/tấn, giảm 27,8% về lượng nhưng tăng 13,2% kim ngạch và giá tăng 56,8%, chiếm 14% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch.
Nhập khẩu sắt thép từ thị trường Hàn Quốc đạt gần 1,02 triệu tấn, tương đương 1,05 tỷ USD, giá trung bình 1.028,4 USD/tấn, giảm 12,4% về lượng nhưng tăng 26,4% kim ngạch và tăng 44,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm trên 11,5% trong tổng khối lượng và chiếm 13,5% tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu sắt thép 8 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép 8 tháng năm 2021 giảm về lượng nhưng kim ngạch tăng cao

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần