Sản phẩm bằng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc 8 tháng 2021 tăng 51%

Sản phẩm bằng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc 8 tháng 2021 tăng 51%

8 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm bằng sắt thép đạt gần 3,45 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm bằng sắt thép các loại vào Việt Nam trong tháng 8/2021 đạt trên 437,41 triệu USD, giảm 11% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 10,2% so với tháng 8/2020.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm bằng sắt thép đạt gần 3,45 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp sản phẩm bằng sắt thép cho Việt Nam, riêng nhập khẩu từ thị trrường này đã chiếm 60% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm bằng sắt thép của cả nước, đạt gần 2,07tỷ USD, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 8/2021 kim ngạch đạt 266,2 tỷ USD, giảm 12,2% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 17,2% so với tháng 8/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm 13%, đạt gần 452,23 triệu USD, giảm 12,7 %; Riêng tháng 8/2021 đạt 63,39 triệu USD, giảm 12,3% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 9,6% so với tháng 8/2020.
Tiếp đến là thị trường Nhật Bản trong tháng 8/2021 giảm 10,5% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 8% so với tháng 8/2020, đạt 41,77 triệu USD; tính chung cả 8 tháng đầu năm 2021 tăng 20% so với cùng kỳ, đạt trên 369,91 triệu USD, chiếm 10,7%.
Nhìn chung, nhập khẩu sản phẩm bằng sắt thép từ đa số các thị trường trong 8 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu sản phẩm bằng sắt thép 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Sản phẩm bằng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc 8 tháng 2021 tăng 51%

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Giá dầu thế giới hôm nay 20/9 giảm
Giá dầu thế giới hôm nay 20/9 giảm

Giá dầu giảm vào phiên sáng thứ hai (20/9), kéo dài mức giảm từ thứ sáu (17/9), sau khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong ba tuần và số lượng giàn khoan của Mỹ tăng lên, mặc…