Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 8 tháng năm 2021

Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 8 tháng năm 2021

Xuất khẩu nhóm sản phẩm từ sắt thép các loại trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt gần 2,57 tỷ USD.

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm sản phẩm từ sắt thép các loại trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt gần 2,57 tỷ USD, tăng 30,2% so với 8 tháng năm 2020, chiếm 1,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng tháng 8/2021 đạt 315,77 triệu USD, giảm 3,3% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 18,5% so với tháng 8/2020.
Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các sản phẩm bằng sắt thép các loại của Việt Nam, chiếm 24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 615,18 triệu USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 8/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 85,12 triệu USD, giảm 2,9% so với tháng 7/2021 nhưng tăng mạnh 47,5% so với tháng 8/2020.
Xuất khẩu sang thị trường EU đứng thứ 2 về kim ngạch, tháng 8/2021 tiếp tục giảm 10,5% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 14,7% so với tháng 8/2020, đạt 44,49 triệu USD; tính chung cả 8 tháng đạt 463,41 triệu USD, tăng 42,7%, chiếm 18%;
Tiếp đến thị trường Nhật Bản tháng 8/2021 cũng tiếp tục giảm 6,4% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 13,5% so với tháng 8/2020, đạt 43,36 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 345,52 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm sắt thép các loại trong tháng 8/2021 tiếp tục giảm so với tháng 7/2021 ở hầu hết các thị trường chủ đạo nhưng cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2021 thì tăng ở hầu hết các thị trường.

Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép các loại 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 8 tháng năm 2021


Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng
Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng

Giá dầu phiên chiều 10/9 tăng, do các dấu hiệu nguồn cung thắt chặt ngày càng tăng trên thị trường Mỹ, sau khi cơn bão Ida tấn công làm giảm sản lượng, mặc dù cả hai loại dầu đ…