Xuất khẩu phân bón chủ yếu sang thị trường Canpuchia

Xuất khẩu phân bón chủ yếu sang thị trường Canpuchia

8 tháng năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 19,2%, 46,7% và 23%
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 xuất khẩu phân bón tiếp tục giảm gần 4% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 7/2021 nhưng tăng nhẹ 0,5% về giá, đạt 83.509 tấn, tương đương 32,5 triệu USD, giá trung bình 389,2 USD/tấn; So với tháng 8/2020 cũng giảm mạnh 47% về lượng, giảm 25,5% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 40,7% về giá.
Tính chung cả 8 tháng năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 19,2%, 46,7% và 23%, đạt 830.437 tấn, tương đương gần 295,91 triệu USD, giá trung bình đạt 356,3 USD/tấn.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Canpuchia, tháng 8/2021 xuất khẩu sang Canpuchia tiếp tục giảm mạnh 47% về lượng, giảm 42,6% về kim ngạch nhưng giá tăng 7,9% so với tháng 7/2021, đạt 29.079 tấn, tương đương 12,96 triệu USD, giá trung bình 445,7 USD/tấn; So với tháng 8/2020 thì cung giảm 36,8% về lượng, giảm 10,7% về kim ngạch nhưng giá tăng 41,2%. Tính chung cả 8 tháng xuất khẩu phân bón sang Canpuchia tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với 8 tháng năm 2020, với mức tăng tương ứng 37%, 66% và 21%, đạt trên 354.336 tấn, tương đương trên 133,83 triệu USD, giá trung bình 377,7 USD/tấn, chiếm 42,7% trong tổng lượng và chiếm 45,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Mozambique với mức tăng rất mạnh 482,3% về lượng và tăng 545% kim ngạch, giá cũng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 38.759 tấn, tương đương 18,21 triệu USD, giá trung bình 470 USD/tấn; chiếm 4,7% trong tổng lượng và chiếm 6,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Lào đạt 39.361 tấn, tương đương trên 15,7 triệu USD, giá 398,8 USD/tấn, tăng 34,8% về lượng, tăng 38,2% kim ngạch, giá tăng 2,5% so với cùng kỳ, chiếm 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu phân bón 8 tháng đầu năm 2021 sang các thị trường chủ đạo bị tăng cả lượng và kim ngạch so với 8 tháng năm 2020.

Xuất khẩu phân bón 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần