Kính gửi Qúy Khách hàng, 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 609/QĐ/TGĐ-MXV, 611/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/11/2021 liên quan đến các sản phẩm mới: Dầu thô WTI micro, Khí tự nhiên mini, Dầu thô Brent mini, 

áp dụng giao dịch tại MXV từ phiên ngày 23/11/2021. , như sau:QĐ 609 vv Giao dịch sản phẩm Dầu thô WTI micro; Khí tự nhiên mini thuộc Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX, Dầu thô Brent mini thuộc Sở Giao dịch hàng hóa ICE Singapore tại MXV, cụ thể:

QĐ 610 vv Ban hành mức Phí giao dịch sản phẩm Dầu thô WTI micro, Khí tự nhiên mini, Dầu thô Brent mini tại MXV, cụ thể:

QĐ 611 vv Giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn các sản phẩm Dầu WTI micro, Khí tự nhiên mini, Dầu Brent mini tại MXV, cụ thể:

Chúc Qúy Khách hàng sức khỏe, bình an, giao dịch thành công!