TT 11/2021/TT-BNNPTNT ban hành Bảng mã số HS hàng XNK phải kiểm tra trong lĩnh vực nông nghiệp

TT 11/2021/TT-BNNPTNT ban hành Bảng mã số HS hàng XNK phải kiểm tra trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 20/9/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Theo đó, Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Bảng mã số HS đối với danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch; Bảng mã số HS đối với danh mục động vật khác trong chăn nuôi; Bảng mã số HS đối với danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu; …
Cụ thể, mã HS đối với hàng hóa là động vật, sản phẩm động vật trên cạn như sau: Ngựa, lừa, la sống loại thuần chủng để nhân giống (0101.21.00); Động vật sống họ trâu bò loại thuần chủng để nhân giống (0102.21.00); Lợn sống trọng lượng từ 50 kg trở lên (0103.92.00); Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (01.05);…
Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục 1639 dòng hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/11/2021.

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần