USDA dự báo nhập khẩu / sản lượng / tiêu thụ / tồn trữ gạo thế giới (báo cáo tháng 10/2021)

USDA dự báo nhập khẩu / sản lượng / tiêu thụ / tồn trữ gạo thế giới (báo cáo tháng 10/2021)

Dưới đây là báo cáo của USDA cập nhật dự báo về nhập khẩu / sản lượng / tiêu thụ / tồn trữ gạo thế giới.
 
(Gạo quy xay xát;ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường)
usda du bao

* Dự báo công bố tháng 9/2021

** Dự báo công bố tháng 10/2021

Nguồn: Vinanet/VITIC/USDA

Đọc nhiều trong tuần