USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 10/2021)

USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 10/2021)

Dưới đây là báo của USDA cập nhật dự báo về thương mại gạo thế giới.
 
(ĐVT: nghìn tấn)
usda du bao

* Dự báo công bố tháng 9/2021

** Dự báo công bố tháng 10/2021

Nguồn: Vinanet/VITIC/USDA

Đọc nhiều trong tuần