Tháng 12/2021, PVN giảm 1,2 tỷ USD của dự án thăm dò phát triển và khai thác dầu khí tại Nga

là nguyên nhân chính khiến vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài giảm mạnh, dù tháng trước đó, con số này tăng hơn 38%.

Theo thông tin mới công bố từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2021, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 61 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn của phía Việt Nam là 409,1 triệu USD, tăng 28,6% so với năm trước. Trong giai đoạn, có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn điều chỉnh giảm 776 triệu USD.

Đáng chú ý, tháng cuối cùng của năm 2021, việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) điều chỉnh giảm 1,2 tỷ USD của dự án thăm dò phát triển và khai thác dầu khí tại Nga đã khiến vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài giảm mạnh, dù tháng liền trước, con số này đã tăng hơn 38%.

Kết quả, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh giảm hơn 366,9 triệu USD, tương ứng với mức giảm 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu không tính dự án của PVN, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) năm 2021 đạt 828,7 triệu USD.

Trong năm 2021, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 15 ngành. Trong đó hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 1 dự án mới và 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đạt trên 420,8 triệu USD, tăng 6,7 lần so với năm 2020.

Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư gần 160,9 triệu USD, tăng trên 2,5 lần so với năm 2020. Tiếp theo là các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo…

Có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong năm 2021. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 4 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 307,3 triệu USD, tăng 4,4 lần so với năm 2020.

Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 141,7 triệu USD, tăng gần 3,6 lần so với năm 2020.

Tiếp theo lần lượt là Campuchia, Israel, Canada, Lào, Đức với vốn đầu tư tương ứng đạt lần lượt là: 89,4 triệu USD; 71,6 triệu USD; 57,6 triệu USD; 48,6 triệu USD; 33,5 triệu USD.

Anh Vũ

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị