Kính gửi Qúy Khách hàng,

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa

tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông, áp dụng cho phiên giao dịch từ ngày 8/12/2021 như sau:

Trân trọng!