Kính gửi Qúy Khách hàng

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thông báo số  720/TB/MXV 

vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày 24,27,28/12/2021 , như sau:

DCV Invest – đồng hành cùng Qúy Khách trong giao dịch hiệu quả, an toàn, minh bạch.

Chúc Qúy Khách hàng sức khỏe, bình an, giao dịch thành công!