Bắt đầu triển khai gói đầu tư công thuộc gói 350.000 tỷ đồng từ tháng 4,5

Bắt đầu triển khai gói đầu tư công thuộc gói 350.000 tỷ đồng từ tháng 4,5

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, về cơ bản, đến tháng 4 và tháng 5 có thể triển khai được gói hỗ trợ về đầu tư công thuộc Chương trình hỗ trợ và phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.
Tại buổi họp báo Chính phủ vào chiều tối 3/3, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, các bộ, ngành, đia phương đã có báo cáo về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ.
Theo đó, so với yêu cầu, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong việc tổng hợp công tác triển khai.
Trong đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, Bộ Tài chính đã rất chủ động dự thảo và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về các chính sách liên quan đến điều chỉnh thuế, phí và lệ phí để có thể triển khai được ngay trong những tháng đầu năm 2022.
Về các giải pháp liên quan đến nguồn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng rất chủ động trong việc phối hợp với các bộ, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư để soạn thảo các văn bản, nhất là các nghị định về hướng dẫn đối với các nguyên tắc, tiêu chí, cũng như các đối tượng được hỗ trợ từ nguồn tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Nói về những khó khăn, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, vấn đề chủ yếu tập trung ở phần về đầu tư công, do liên quan đến nhiều dự án cũng như trình tự, thủ tục phê duyệt các dự án. Tiến độ cũng như công tác tổng hợp các dự án đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay có chậm hơn một chút do các bộ, ngành, địa phương có tiến độ thực hiện rất khác nhau, thường có sự chờ đợi lẫn nhau.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có ý kiến với Chính phủ về việc chỉ đạo trong thời gian tới theo hướng cho các bộ, ngành, địa phương nào xong trước thì tổng hợp, trình Thủ tướng các dự án đầu tư công trước; bộ, ngành nào hoàn thiện sau thì trình sau.
Trên cơ sở đó, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, sau khi có ý kiến của Chính phủ, có Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có dự kiến tiến độ triển khai trong thời gian sắp tới.
Riêng trong năm 2022, giai đoạn đầu ngay sau khi ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022, công tác chuẩn bị hồ sơ cơ bản hoàn thành trong tháng 2 và tháng 3, trên cơ sở đó một số chính sách đang trình các cấp có thẩm quyền cấp cao.
"Ví dụ như đối với đầu tư công, chúng ta còn phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch cụ thể cũng như phương án phân bổ dự toán năm 2022 tăng thêm đối với các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trước khi Thủ tướng Chính phủ triển khai công tác cụ thể. Do vậy, cơ bản đến tháng 4 và tháng 5 có thể triển khai được gói đầu tư", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.
Nói thêm về gói hỗ trợ, theo đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết 11/NQ-CP đã được ban hành rất chi tiết với các khoản mục cụ thể cũng như là các nhiệm vụ cụ thể giao cho từng bộ, ngành, địa phương có liên quan gắn với tiến độ, thời gian cũng như là các hình thức triển khai thực hiện, do vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong muốn các bộ, ngành, địa phương giám sát các nhiệm vụ được phân công theo Nghị quyết 11/NQ-CP để triển khai thực hiện khẩn trương, hiệu quả, có như vậy thì hiệu quả của Chương trình được phát huy cao nhất có thể.
 

Nguồn: haiquanonline

Đọc nhiều trong tuần