Các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam 2 tháng năm 2022

Các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam 2 tháng năm 2022

2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng thủy sản đạt 334,32 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam tháng 2/2022 giảm 11,9% so với tháng 1/2022, đạt 156,33 triệu USD nhưng so với tháng 2/2021 thì tăng mạnh 34,7%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 334,32 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 35,79 triệu USD, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 2/2022 đạt 14,01 triệu USD, giảm mạnh 35,7% so với tháng 1/2022 và giảm 35,9% so với tháng 2/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy chiếm tỷ trọng 9%, đạt trên 30,15 triệu USD, giảm 5,5%; riêng tháng 2/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 14,98 triệu USD, giảm 0,08% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 34,7% so với tháng 2/2021.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản trong tháng 2/2022 giảm 17,5% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 34,9% so với tháng 2/2021, đạt 13,28 triệu USD; cộng chung cả 2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt trên 29,38 triệu USD, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 116,74 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 43,38 triệu USD, tăng 6,9%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 17,41 triệu USD, tăng 10%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 43,1 triệu USD, tăng 27,6% so với 2 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam 2 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…