Infographics: Nông sản xuất siêu gần 1,8 tỷ USD

Infographics: Nông sản xuất siêu gần 1,8 tỷ USD

Theo thông tin mới nhất từ Bộ NN&PTNT, 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt gần 14,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành xuất siêu gần 1,8 tỷ USD, tăng 86,7% so với cùng kỳ năm trước.

Infographics: Nông sản xuất siêu gần 1,8 tỷ USD

Nguồn: haiquanonline

Đọc nhiều trong tuần