USDA dự báo lạm phát giá thực phẩm thế giới năm 2022 tăng 4,5 - 5,5%

USDA dự báo lạm phát giá thực phẩm thế giới năm 2022 tăng 4,5 - 5,5%

USDA dự báo lạm phát giá thực phẩm năm 2022 tăng từ 4,5% đến 5,5%, so với năm 2021, dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tất cả các loại thực phẩm. Trong dự báo trước đó, giá thực phẩm tăng từ 2,5% đến 3,5%, không một nhóm hàng nào được dự báo sẽ giảm.

Năm 2021, chỉ số giá hàng tạp hóa tăng 3,5% và chỉ số giá dịch vụ ăn uống tăng 4,5%, chỉ số giá thực phẩm tăng 3,9% so với năm 2020, trong đó mức tăng nhiều nhất là thịt bò và thịt bê tăng 9,3% và rau tươi có mức tăng thấp nhất là 1,1%.

USDA dự báo lạm phát giá thực phẩm thế giới năm 2022 tăng 4,5 - 5,5%

USDA dự báo lạm phát giá thực phẩm năm 2022 từ 4,5% đến 5,5%, so với năm 2021, dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tất cả các loại thực phẩm. Trong dự báo trước đó, giá thực phẩm tăng từ 2,5% đến 3,5%, không một nhóm hàng nào được dự báo sẽ giảm.
Chỉ số giá dịch vụ nhà hàng được dự báo sẽ tăng 5,5% đến 6,5%, lần tăng thứ ba trong nhiều tháng. Dự báo trong tháng trước là tăng từ 4% đến 5%.
Chỉ số giá hàng tạp hóa hiện được dự báo sẽ tăng 3% đến 4% trong năm 2022, trong khi dự báo trước đó là tăng 2% đến 3% so với năm 2021.
Chỉ số giá thực phẩm tháng 2/2022 tăng 1% so với tháng 1/2022 và tăng 7,9% so với tháng 2/2021. Chỉ số giá dịch vụ nhà hàng tăng 0,4% so với tháng 1/2022 và tăng 6,8% so với tháng 2/2021. Trong khi đó, chỉ số giá hàng tạp hóa tăng 1,4% so với tháng 1/2022 và tăng 8,6% so với tháng 2/2021.
So với năm trước thì tăng tương đối mạnh đối với nhiều nhóm hàng. Chỉ số giá thịt, gia cầm và cá tăng 13,1% so với tháng 2/2021 trong khi tăng 0,9% so với tháng 1/2022 - sau mức tăng nhẹ 0,2% trong tháng 1/2022 so với từ tháng 12/2021. Chỉ số giá thịt tăng 14% so với tháng 2/2021, trong khi giá thịt bò và thịt bê tăng 16,2% và giá thịt lợn tăng 14%. Chỉ số giá các loại thịt tăng 0,8% so với tháng 1, với mức tăng 0,5% đối với thịt bò và thịt bê trong khi giá thịt lợn tăng 0,7%.

Nguồn: Vinanet/VITIC/world-grain

Đọc nhiều trong tuần