Xuất khẩu hàng dệt may tháng 1/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021

Xuất khẩu hàng dệt may tháng 1/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2022 xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam giảm nhẹ 1,2% so với tháng 12/2021 nhưng tăng mạnh 34,2% so với tháng 1/2021, đạt gần trên 3,57 tỷ USD.

Mỹ là thị trường chủ đạo của hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 51,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, đạt trên 1,85 tỷ USD, tăng 2% so với tháng 12/2021 và tăng 40,9% so với tháng 1/2021.
Sau thị trường chủ đạo Mỹ, là thị trường EU chiếm 10,6%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 378,11 triệu USD, giảm 7,7% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 40,6% so với tháng 1/2021.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 314,08 triệu USD, chiếm 8,8%, tăng 30,9% so với tháng 12/2021 và tăng 33,2% so với tháng 1/2021
Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản sụt giảm 11,5% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 2,9% so với tháng 1/2021, đạt 297,98 triệu USD, chiếm 8,3%.
Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Đông Nam Á trong tháng 1/2022 đạt 181,58 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 29,2% so với tháng 1/2021.
Nhìn chung, trong tháng 1/2022, xuất khẩu hàng dệt may sang đa số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng dệt may tháng 1/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/2/2022)

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may tháng 1/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC

Đọc nhiều trong tuần