Xuất khẩu máy vi tính, điện tử năm 2021 đạt gần 50,83 tỷ USD

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử năm 2021 đạt gần 50,83 tỷ USD

Năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 14% so với năm 2020, đạt trên 50,83 tỷ USD.

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện trong tháng 12/2021 tăng 14% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 23% so với tháng 12/2020, đạt trên 5,3 tỷ USD.
Cộng chung cả năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 14% so với năm 2020, đạt gần 50,83 tỷ USD, chiếm trên 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 61,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 20,14 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2020.
Nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 25% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 12,76 tỷ USD, tăng mạnh 22,9% so với năm 2020; Trong đó riêng tháng 12/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,2 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng 11/2021 và tăng 21,6% so với tháng 12/2020.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, với 11,1 tỷ USD, tăng 0,09%, chiếm 21,8%; riêng tháng 12/2021 tăng mạnh 43,3% so với tháng 11/2021 và tăng 41% so với tháng 12/2020
Tiếp sau đó là thị trường Hồng Kông đạt 6,3 tỷ USD, tăng mạnh 50,2% so với năm 2020, chiếm 12,4%; Xuất khẩu sang EU đạt 5,92 tỷ USD, tăng 2,6%, chiếm 11,6%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt trên 3,49 tỷ USD, tăng 21,5%, chiếm 6,9%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với năm 2020.

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử năm 2021 đạt gần 50,83 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC

Đọc nhiều trong tuần