Xuất khẩu phân bón sang các thị trường tháng 1/2022

Xuất khẩu phân bón sang các thị trường tháng 1/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón ra thị trường nước ngoài tăng tháng thứ 5 liên tiếp, tháng 1/2022 tăng 51,5% về lượng, tăng 70% về kim ngạch và tăng 12,3% về giá so với tháng 12/2021. So với tháng 1/2021 cũng tăng rất mạnh 78% về lượng, tăng 348% kim ngạch và giá tăng 151,6%, đạt 226.155 tấn, tương đương 171,7 triệu USD, giá trung bình 759,2 USD/tấn.

Campuchia là thị trường tiêu thụ phân bón của Việt Nam nhiều nhất, chiếm 15,7% trong tổng lượng và chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 35.552 tấn, tương đương trên 17,16 triệu USD, giá trung bình 482,7 USD/tấn, giảm 4,8% về lượng nhưng tăng 3,9% về kim ngạch và tăng 9,1% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 10,9%, 75,8% và 58,5%.
Đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc đạt 17.570 tấn, tương đương 13,93 triệu USD, giá trung bình 793 USD/tấn, sụt giảm mạnh 51,6% về lượng, giảm 58% về kim ngạch và giảm 13% về giá so với tháng 12/2021; nhưng so với tháng 1/2021 thì tăng rất mạnh 442% về lượng, tăng 1.145% kim ngạch và giá tăng 129,8%; xuất khẩu phân bón sang thị trường này chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu phân bón sang thị trường Myanmar đạt 7.935 tấn, tương đương 5,6 triệu USD, tăng 263,8% về khối lượng, tăng 318,5% về kim ngạch và tăng 15% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 cũng tăng rất mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 323%, 774,4% và 106,6%.
Xuấtkhẩu phân bón sang các thị trường FTA - RCEP trong tháng 1/2022 đạt 86.252 tấn, tương đương 53,04 triệu USD, giảm 31,8% về lượng và giảm 37,2% về kim ngạch so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu phân bón sang các thị trường FTA - CPTTP đạt 13.507 tấn, tương đương 8,29 triệu USD, giảm 49,6% về lượng và giảm 60,6% về kim ngạch. Xuấtkhẩu phân bón sang thị trường Đông Nam Á đạt 63.676 tấn, tương đương 35,47 triệu USD, giảm 22,8% về lượng và giảm 21% về kim ngạch so với tháng 1/2021.

Xuất khẩu phân bón tháng 1/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/2/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón sang các thị trường tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC

Đọc nhiều trong tuần